Home

RAZVIJAMO.

PROIZVODIMO.

TIM.

REZULTATI.
13.12.2014. godine na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu održano je savetovanje voćara i vinogradara na kome su bili prisutni svi eminentni stručnjaci iz pomenute oblasti.

Rečnik nauke

Žetveni ostaci se mogu iskoristiti na više načina, mada proizvođači u našoj zemlji i dalje pristupaju njihovom spaljivanju.

Postavite pitanje putem kontakt forme