• RAZVIJAMO.

  • PROIZVODIMO.

  • TIM.

  • REZULTATI

Vesti

14.08.2016. Tradicionalna manifestacija “Dani krsturske paprike” i ovoga puta je okupila veliki broj proizvođača i otkupljivača paprika, ljubitelje paprike i p

Savet agronoma

Dobro pripremljena silaža predstavlja kvalitetno kabasto hranivo koje se koristi u ishrani preživara.

Danas primenite

100ml Silka u 20l vode - za pripremanje 20t silaže
250ml Silko u 50l vode - za pripremanje 50t silaže
1l Silka sipati u 200l vode - za pripremanje 200t silaže

Žetvene ostatke istarupirati, isprskati sa 5l/ha Unikera uz utrošak vode 200-400l/ha i po mogućstvu uneti u zemljište.

Galerija slika

Galerija slikaGalerija slika

Video galerija

Video galerijaVideo galerija

Nagrade

Nagrade