Home

RAZVIJAMO.

PROIZVODIMO.

TIM.

REZULTATI.

U organizaciji Savetodavne službe grada Požega, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Hrvatske u Požegi je održana tradicionalna manifest

Savet agronoma

Kompost, predstvalja organsku materiju koja je dobijena  humifikacijom organskog otpada različitog porekla.